Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van NANNYcare geitenmelk (gedistribueerd door Vitals Voedingssupplementen B.V.), inclusief printmedia, radio en televisie en internet.

Door het bezoeken van www.nannycaregeitenmelk.nl en door gebruik te maken van de diensten die NANNYcare biedt, gaat u akkoord met het verwerken van informatie over u (“persoonsgegevens”) volgens de voorwaarden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Privacy

Wanneer u onze website bezoekt en een account aanmaakt, vragen we u om persoonsgegevens in te voeren, zoals naam, adres, woonplaats en e-mail adres. Doel daarvan is dat wij u de bestelling of dienst kunnen leveren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u brochures of ander marketingmateriaal toe te sturen, zoals een (digitale) nieuwsbrief, waarvoor u zich op ieder moment weer kunt afmelden.

NANNYcare gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en gebruikt. Nannycare is aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is als zodanig ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bij onze marketingactiviteiten.

De persoonsgegevens worden volgens de huidige technische beveiligingsnormen opgeslagen. Het bestand met deze gegevens is tenzij hieronder expliciet vermeld, uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Vitals (distributeur) en voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Nannycare is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Vitals Voedingssupplementen
t.a.v. Afdeling Klantenservice
Pieter Lieftinckweg 29
1505HX Zaandam

Om u af te melden voor e-mailberichten kunt u de afmeldlink in de door u ontvangen e-mail aanklikken. Ook kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht aan:

Vitals Voedingssupplementen
t.a.v. Afdeling Klantenservice
Pieter Lieftinckweg 29
1505HX Zaandam

Wijzigingen privacyverklaring

Nannycare behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom raadzaam om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Vragen over ons privacybeleid

Mocht u vragen of zorgen over ons privacybeleid hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met een van de medewerkers van onze klantenservice via 075-6476050.

Laatste wijziging

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 30-06-2014.

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby en bovendien de meest natuurlijke. In moedermelk zitten alle voedingsstoffen die je kindje nodig heeft om goed te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. De melk verandert mee met de groei van je kindje, zodat hij of zij in elke fase precies krijgt wat hij of zij nodig heeft. We vinden het belangrijk om je bezoek aan onze website hiermee te beginnen.

Door naar de website